Nuevos Boletaires

Nous boletaires

Tots els boletaires que ens considerem "mig experts" en la identificació d'alguns bolets, no hem d'oblidar que un dia, també vam ser novells.

Boletus satanas

Últimament en el grup del Facebook de l'Associació, estic detectant l'entrada de moltes persones que s'interessen per conèixer si un bolet és comestible, o no, i col·loquen una foto més o menys encertada de la mateixa.

No he de recordar-vos de la dificultat d'identificar un bolet per una foto, i més encara quan aquesta, no compta amb la qualitat adequada, falten detalls i no podem apreciar ni la textura, l'olor, sabor, etc. O sigui que recomanaria no assegurar res, ni afirmar que es tracta d'una o altra espècie, per la responsabilitat que això suposa.

Podem orientar cap a una espècie determinada, o deixar enllaços a diferents bolets similars, mai afirmar. Que sigui el propi neòfit, el que decideix si és o no és determinada espècie, o si la pot menjar o no. A poc a poc aniran adquirint el coneixement necessari per ser un bon boletaire.

Com a "principiants" si volen conèixer de quina espècie es tracta, aconsellaria fer-li diverses fotos de totes les parts del bolet, recordem que és difícil d'identificar per una foto, o sigui que com més detalls captem de la mateixa, més fàcil serà la seva identificació correcte.

Que no hem de recollir cap espècie que no coneguem al 100%, possiblement sigui tòxica o fins i tot mortal, i si la deixem al bosc pot seguir complint la seva funció. Per tant no hem de arrencar-les de no estar segurs que espècie es tracta, o com a molt arrencarem una, per a poder-la fotografiar i que algun amic micòleg ens la identifiqui.

Amb el temps, s'aniran coneixent cada any algunes espècies noves que són excel·lents comestibles. Un bon boletaire no es fa en dos dies, han de tenir paciència i anar sumant coneixements, però d'una manera segura. Recordem que amb una actitud irresponsable, posem en joc la nostra salut i la de les nostres famílies.

 

I recordeu que tots els bolets menjars en excés, són tòxics...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuevos boletaires

Todos los boletaires que nos consideramos “medio expertos” en la identificación de algunas setas, no debemos olvidar que un día, también fuimos novatos.

Boletus pinophilus

Últimamente en el grupo del facebook de la Associació, estoy detectando la entrada de muchas personas, que se interesan por conocer si una seta es comestible o no, y colocan una foto más o menos acertada de la misma.

No tengo que recordaros de la dificultad de identificar una seta por una foto, y más aún cuando la misma no cuenta con una calidad adecuada, faltan detalles y no podemos apreciar ni la textura, el olor, sabor, etc. O sea que recomendaría no asegurar nada, ni afirmar que se trata de tal o cual especie, por la responsabilidad que ello supone.

Podemos orientar hacia una especie determinada, o dejar enlaces a diferentes setas similares, nunca afirmar. Que sea el propio neófito, el que decide si es o no es determinada especie, o si la puede comer o no. Poco a poco irán adquiriendo el conocimiento necesario para ser un buen boletaire.

Como “principiantes” si quieren conocer de qué especie se trata, aconsejaría hacerle varias fotos de todas las partes de la seta, recordemos que es difícil de identificar por una foto, o sea que cuantos más detalles captemos de la misma, más fácil será su identificación.

Que no debemos recoger ninguna especie que no conozcamos al 100%, posiblemente sea tóxica o incluso mortal, y si la dejamos en el bosque puede seguir cumpliendo su función. Por tanto no debemos arrancarlas de no estar seguros de que especie se trata, o como mucho arrancaremos una para poderla fotografiar y que algún amigo micólogo nos la identifique.

Con el tiempo irán conociendo cada año, algunas especies nuevas que son excelentes comestibles. Un buen boletaire no se hace en dos días, tienen que tener paciencia e ir sumando conocimientos, pero de una forma segura. Recordemos que con una actitud irresponsable, ponemos en juego nuestra salud y la de nuestras familias.

Y recordar que todas las setas comidas en exceso, son tóxicas…

Joomla templates by a4joomla